ไทยแข็ง ฟ้องกลับ *ไอบา*ให้ได้บ้า 50 ล้าน...

อีเมล พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

<<>> 10.30 น. 4 สิงหาคม 2554 "มาดามมล" นฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 13/2554 ณ ห้องประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมเข้าฟังการประชุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีวาระสำคัญคือ การพิจารณารายละเอียดคำพิพากษาของศาลกีฬาโลก กรณีระงับคำสั่งสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ หรือ ไอบา กรณีถอดถอนสมาชิกภาพสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับฟังคำชี้แจงจาก พลเอกนรินทร์ แทบประสิทธิ์ นายกสมาคมฯ ภายหลังการประชุม

@ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการธิการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวว่า "จากที่ได้รับฟังคำชี้แจงสังเกตได้ว่าทาง ไอบา นั้นได้เข้ามาแทรกแซงวงการกีฬาในประเทศมากเกินไปซึ่งปัญหาสมาคมมวยสากลสมัคร เล่นนี้ถือเป็นกรณีศึกษาครั้งแรกจึงต้องมีการทำความเข้าใจอย่างชัดเจน ขณะเดียวต้องตีความหมายจากที่ศาลกีฬาโลกนั้นได้ให้คำจำกัดความคุ้มครองคำว่า official นั้นครอบคลุมถึงสิ่งใด ซึ่งทางเราก็ได้แปลความหมายว่าศาลกีฬาโลกได้ให้ความค้มครองเจ้าหน้าที่ของ สมาคมฯ ด้วย"

@ สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ที่ทางการ กกท. ได้กำหนดเป็นวันที่ 21 สิงหาคมนั้น "มาดามมล" เผยว่า "ในการประชุมสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ว่าการ กกท. มาชี้แจงเกี่ยวกับการตีความหมายจากศาลกีฬาโลก เนื่องจากหากศาลกกีฬาโลกได้คืนสิทธิ์ให้สมาคมชุดเดิม ทว่า กกท. ได้ถอดคำว่า "แห่งประเทศไทย" ออกไปแล้วจะเกิดผลอย่างไร นอกจากนี้ทาง กมธ.สว.กีฬา จะส่งหนังสือถึงศาลกีฬาโลกเพื่อขอความชัดเจนถึงคำว่า official ที่คุ้มครองบางส่วนนั้นหมายความว่าอย่างไร พร้อมสอบถามถึงการทำงานของไอบาว่าถูกต้องหรือไม่"

@ ขณะเดียวกัน พลเอกนรินทร์ แทบประสิทธิ์ นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่น กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปว่า "ทางสมาคมฯ ได้ส่งหนังสือร้องขอถึงศาลกีฬาโลกเพื่อให้คุ้มครองสมาชิกภาพของสมาคมมวยสากล สมัครเล่นซึ่งถือเป็นองค์กรแห่งเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องคืนสิทธิ์นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทำการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ซึ่งทางไอบาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและที่สำคัญหากทาง

@ ศาล กีฬาโลกได้ตัดสินว่าเราดำเนินการมาอย่างถูกต้องทาง ไอบา ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 50 ล้านบาทให้แก่สมาคมฯ เนื่องจากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะสมาคมฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมทั้งได้ดำเนิน กิจการต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน"

ต้นข่าว @ ภาพ : www.manager.co.th

comments

Comments

avatar JohnyDePP
0
 
 
จัดมันเลยครับ ไอ้บ้าเนี่ย บ้าอำนาจเกินเหตุ จะอะไรนักหนา
Please login to post comments or replies.
Working....
Finished
Failed