Home / เสราะกราว (page 5)

เสราะกราว

“แวฮามะ” หลังอำลา ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง แต่กับวันนี้ เขาเจอวิบากกรรม เมื่อหลงเข้าสู่กับดักอารมณ์ของสังคม ความเป็นจริงที่ไม่ต้องฉาบสี..

<<>>  เคราะห์หาม  ย ามร้ายสุด สำหรับเจ …

Read More »