Home / แกแล็คซี่ บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น (page 7)

แกแล็คซี่ บ๊อกซิ่งโปรโมชั่น

วันนี้..18 พ.ค. (มีมวยต่อย) ร่วมกันเชียร์ แสตมป์ ศิษย์หมอเส็ง ซด เจย์เซเวอร์ แอ็บเซเด เพื่อนปินส์ ป้องฟลายเวต WBA ASIA 7สียิงสด 14.00น.

  <<>> แสตมป์ ศิษย์หมอเส็ง ชั่งน้ …

Read More »