Home / ข่าวมวย / *ระวัง* จัดเด็กติดคุก 5 ปี

*ระวัง* จัดเด็กติดคุก 5 ปี

<<>> คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่สำนักงานมวย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา ก่อนส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยมีสาระสำคัญในการจัดมวยอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม รวมถึงการจัดมวยต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน

 

49897240_2127891283964558_9086645914809925632_n (1)

 

      “ใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจำ” ซึ่งทางด้าน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเซ็นอนุมัติแล้ว แต่อย่างไรก็ตามทาง ทนายสุกฤษฏิ์ แพรกรีฑาเวศน์ ตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฏหมายมวยที่ พล.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์ และคณะกรรมการของสนช. ที่ให้เสนอมาก่อนเมื่อ 13 พฤศจิกายน ยังไม่แท้งเพียงแต่ชะลอเอาไว้ก่อน จึงต้องรอดูว่าจะมีการหยิบยกเอามาพิจารณาอีกหรือไม่ในอนาคตข้างหน้า

 

22885755_1566652553421770_7213878839799983968_nnew-logox2-e14168768727083

@ news –image credit:: เพจมวยไทยเอ็กซ์ตร้า 

 

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments