Home / ข่าวมวย / WBC ออกกฎใหม่.. หนักใจแทนแหลม!

WBC ออกกฎใหม่.. หนักใจแทนแหลม!

@@ ฮ่าฮ่า..ต้องขอสารภาพเสียก่อนว่า ชื่อกระทู้นี้เจตนาตั้งให้มันตื่นเต้นเช่นนั้นเอง (ความจริงไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรหรอก)..

*** กฎใหม่ของ WBC ที่ว่า.. เป็นกฎเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักเพื่อความปลอดภัยของตัวนักมวย ไม่ให้ต้องโหมรีดน้ำหนักตัวก่อนวันชกแบบทันทีทันใด ซึ่งจะเป็นอันตรายสำหรับนักมวยที่น้ำหนักเกินพิกัดรุ่นไปมากๆ.. (ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าแหลมของเราจะเกินไปมากน้อยแค่ไหน)

 

500_5c35c76e0c0ce

 

@@ กฎที่ว่านี้ WBC ได้เพิ่มและเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเดิม โดยกฎใหม่ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป ซึ่งกฎกติกาใหม่บวกกับของเดิม สรุปสั้นๆ ได้ดังนี้ :-
  * นักมวยที่จะชกเพื่อตำแหน่งแชมป์โลกของ WBC ต้องชั่งเช็คน้ำหนักถึง 5 ครั้ง คือ 30 วัน, 14 วัน และ 7 วันก่อนกำหนดวันชก (เพิ่มใหม่ที่ 14 วันก่อนชก) ชั่งอย่างเป็นทางการ (the official weigh-in) ภายในเวลา 24-30 ชั่วโมงก่อนชก และในวันชกโปรโมเตอร์และกรรมการท้องถิ่นของ WBC ต้องให้นักมวยทั้งคู่ชั่งน้ำหนักเป็นครั้งสุดท้ายด้วย ซึ่งนักมวยต้องมีน้ำหนักไม่เกินข้อกำหนดดังต่อไปนี้..
   (1) 30 วันก่อนชก น้ำหนักเกินได้ไม่มากว่า 10% ของพิกัด (ข้อนี้เหมือนเดิม) เช่น พิกัด 115ป.ต้องไม่เกิน 126.5
   (2) 14 วันก่อนชก น้ำหนักเกินได้ไม่มากกว่า  5% (ข้อนี้เพิ่มขึ้นใหม่) เช่น พิกัด 115ป. ต้องไม่เกิน 120.75
   (3)  7 วันก่อนชก น้ำหนักเกินได้ไม่มากกว่า  3% (ของเดิม 5%) เช่น พิกัด 115ป. ต้องไม่เกิน 118.45
   (4) การชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการ (the official weigh-in) ต้องชั่งภายในเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่มากกว่า 30 ชั่วโมงก่อนการชก ซึ่งต้องมีน้ำหนักไม่เกินพิกัดที่จะชก (ข้อนี้เหมือนเดิม)
(5) วันชกโปรโมเตอร์และกรรมการท้องถิ่นของ WBC ต้องจัดให้มีเครื่องชั่งให้พร้อมในสสถานที่ชกสำหรับการชั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งนักมวยทั้งคู่จะสามารถคืนน้ำหนักได้ไม่มากกว่า 10% ของน้ำหนักที่ชั่งอย่างเป็นทางการในข้อ 4 (ข้อนี้ไม่เหมือนกับข้อ 1 นะครับ เพราะบางทีในการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการ นักมวยอาจชั่งได้ต่ำกว่าพิกัด และบางทีนักมวยชั่งเกินพิกัดแต่ได้รับอนุมัติให้ชกได้.. อ่านช้าๆ จะเข้าใจครับ..)

 

wbc-sulaiman01b

               Fightnews.com     @@ ข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น.. กำหนดให้โปรโมเตอร์ต้องแจ้งเน้นให้นักมวยทราบข้อบังคับนี้ในวันที่มีการเซ็นสัญญาชก, โปรโมเตอร์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยประสานงานกับกรรมการประจำท้องถิ่นของ WBC,  WBC มีสิทธิในการพิจารณาและลงโทษโปรโมเตอร์และนักมวยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้ตามที่เห็นสมควร เช่น ตักเตือน, ปรับ, ถอดถอนการอนุมัติให้ชกภายใต้การรับรองของ wbc…ฯลฯ..หนักเบาตามแต่กรณี

 

10509662_631601323619102_4589208618556700643_nnew-logox2-e14168768727083

 News & Photo Credit : Fightnews / WBC Rule/Sports.kz

 

 

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments