Home / ข่าวมวย / ไอ้บ้า จะจับผิดผู้ตัดสิน..!!

ไอ้บ้า จะจับผิดผู้ตัดสิน..!!

<<>> คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ (ไอบ้า) ประชุมครั้งล่าสุด ที่เมืองมองเตรซ์ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ลงมติการปฏิรูประบบแข่งขันมวยสากลในห้วง 4 ปีต่อไป คือ ค.ศ.2017 ถึง ค.ศ.2020 เพื่อเป้าหมายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 หรือ “โตเกียว 2020” อย่างเป็นทางการ

 

 

จากนั้น ในวันรุ่งขึ้น วันที่ 20 ธันวาคม 2559 มติต่างๆ ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ค.ศ.2016 ซึ่งมีชาติสมาชิก 200 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์ จึงมีผลในทางปฏิบัตินับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

aiba-ec-members

 

มติสำคัญที่น่าสนใจจาก “ไอบ้า” ล่าสุด ดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้

 

+ ปรับปรุงระบบการตัดสิน

 

กำหนดให้ใช้ผลการให้คะแนนของผู้ตัดสิน 5 คน เป็นผลการตัดสินชี้ขาดการแข่งขันแต่ละคู่อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้ผู้ตัดสินทั้ง 5 คน นั่งทำหน้าที่รอบเวทีทั้ง 4 ด้าน (จากเดิม 3 ด้าน ยกเว้นด้านที่นั่งประธาน) เพื่อความครอบคลุมในการให้คะแนน

กำหนดให้มี “คณะกรรมการประเมินผู้ตัดสิน” เพื่อทำการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินผลการทำหน้าที่ ผลการให้คะแนนของผู้ตัดสินทุกคน ในการแข่งขันทุกคู่ ทุกรายการ

มอบหมายให้ “บริษัท สวิสส์ ไทมิ่ง จำกัด” พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการสุ่มคัดเลือกผู้ตัดสิน ก่อนการแข่งขันทุกคู่ ทุกครั้ง เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

 

rj02

 

+ ปฏิทินการแข่งขัน “ใหม่”

 

ค.ศ.2017 / พ.ศ.2560

 

กำหนดให้ทุกทวีปจัดการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์แห่งทวีป ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม เท่านั้น / “เยอรมนี” เป็นเจ้าภาพการแข่งขันมวยสากลชายชิงแชมป์โลก ค.ศ.2017 ที่เมืองฮัมบูร์ก ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 / กำหนดสรรหา “เจ้าภาพ” การแข่งขันมวยสากลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก ค.ศ.2017 ในเดือนพฤศจิกายน 2560

 

ค.ศ.2018 / พ.ศ.2561

 

กำหนดสรรหา “เจ้าภาพ” การแข่งขันมวยสากลเยาวชน “ชาย-หญิง” ชิงแชมป์โลก ค.ศ.2018

 

ค.ศ.2019 / พ.ศ.2562

 

กำหนดสรรหา “เจ้าภาพ” การแข่งขันมวยสากล “ชาย-หญิง” ชิงแชมป์โลก ค.ศ.2019 (เป็นรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020 ครั้งแรก)

 

ค.ศ.2020 / พ.ศ.2561

 

กำหนดสรรหา “เจ้าภาพ” การแข่งขันมวยสากลรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020 (ระดับทวีป และระดับโลก)

การแข่งขันมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ครั้งที่ 32 “โตเกียว 2020”

ฯลฯ และ ฯลฯ

 

# ขออภัย โฆษณามารบกวน แต่ถ้าไม่มีเขาวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีไทยเรค ดูนิดนะคับ

 

 

 

@ credit news –image :: sportclassic/www.aiba.org

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments